Stap 3

AVG 3. De kern van AVG: het doel

Inventariseer het doel waar de gegevens voor nodig zijn
Dit is de kern van de AVG. Je beschrijft waar de gegevens voor nodig zijn. Dat doel moet rechtmatig zijn en specifiek omschreven. 4-verwerkingsregister-wit-kopie-300x300

Onderstaand de vragen die je hiervoor moet beantwoorden en dat zou je – ter volledigheid – aan kunnen vullen met specifieke bedrijfsdetails.

1. Wij gebruiken de klantgegevens om een goede service te kunnen verlenen.
2. We willen onze klanten altijd een update geven over eerdere bestellingen;
3. Het is voor de facturatie noodzakelijk om administratieve gegevens te hebben;
4. Daarnaast hebben we bedrijfsinformatie met contactpersoonsgegevens nodig voor het maken van afspraken;
5. Deze gegevens worden verwijderd uit het systeem indien ze niet meer gebruikt worden en dit wettelijk gezien niet gearchiveerd hoeft te worden.

OPDRACHT:
1. Per database, bij de gegevens van stap 2. noteer je per database waarvoor je ze nodig hebt
2. Noteer hoelang de gegevens per database en per klant bewaard blijven.

* Alleen voor ZZP, zelfstandig ondernemers en Midden Klein Bedrijf
* Ook mag je niet meer persoonsgegevens bewaren of vragen dan nodig. (Dus niet vragen naar de seksuele voorkeur of geloofsovertuiging van iemand!)
terug…
Stap 4…