Stap 8

AVG 8. Geautoriseerde medewerkers

Wie in het bedrijf mag persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en derden inzien en/of wijzigen? Is er nagedacht over autorisatie en is dit goed vastgelegd? Hebben deze personen aangegeven in een verwerkersovereenkomst dat ze secuur met privacygevoelige informatie om zullen gaan?

Medewerkers/freelancers/vrijwilligers krijgen een verwerkersverklaring waarin zij aangeven hiermee zorgvuldig om te gaan in hun werk en geen gegevens delen of verkopen aan derden. Dit overzicht is gedocumenteerd met de verwerkersovereenkomst bijgesloten.

Maak een overzicht van al jouw medewerkers/bestuursleden die gegevens aankunnen in jouw systemen. Wie kan waar in en waarom én hebben zij verklaard dat ze zorgvuldig met deze gegevens omgaan en de privacy zullen respecteren d.m.v. een verwerkersverklaring?

OPDRACHT:
1. Noteer wie in het bedrijf mag persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en derden inzien en/of wijzigen.
2. Leg vast wie de autorisatie vastlegd.
3. Laat deze personen aangegeven in een verwerkersovereenkomst dat ze secuur met privacygevoelige informatie om zullen gaan en geen gegevens delen of verkopen aan derden.

 * alleen voor ZZP, zelfstandig ondernemers en Midden Klein Bedrijf
terug…
Stap 9…