Stap 9

AVG 9. Meldplicht datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken.

Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek ontdekt hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
OPDRACHT:
1. Zorg dat je zorgvuldig omgaat met gegevens van anderen
2. Zorg dat je gegevens goed beveiligd zijn.
3. Mocht dit niet zo goed verlopen als je zou willen, dan is er een meldplicht.

 * alleen voor ZZP, zelfstandig ondernemers en Midden Klein Bedrijf
terug…
Stap 10…