Zoals de meeste lezers weten, hebben we de wekelijkse huis-aan-huis DeMooiBernhezeKrant die in de brievenbussen valt.
Bijna 13.000 oplage in vijf kernen in gemeente Bernheze; Heesch, Nistelrode, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch.
Een goed gelezen weekblad met als slogan ‘Door Bernheze, voor Bernheze’. Naast de krant op het mooie, lichtere papier; scherp gedrukt, met de prachtige foto’s hebben we deze ook online.

En online kranten doen het ook goed. Mannelijke internetters lezen vaker digitale kranten dan vrouwelijke internetters, 54 tegen 41 procent. Ruim de helft van de 25-44-jarigen leest kranten of nieuwsbladen op internet. Bij de andere leeftijdsgroepen ligt dit aandeel op iets meer dan 40 procent. Een op de acht personen die digitale kranten lezen, heeft zich daarop geabonneerd.
Internettelevisie- en radio is erg populair onder internetters tot 25 jaar. Ruim 70 procent van deze jongeren gebruikt deze media. Het gebruik van internettelevisie en -radio neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Bij personen vanaf 25 jaar zijn internettelevisie en -radio ongeveer even populair als onlinekranten. Gebruik traditionele media neemt af en de opkomst van de digitale mediaproducten gaat ten koste van fysieke media, zoals kranten. De totale binnenlandse oplage van dagbladen daalde tussen 2002 en 2008. (www.cbs.nl)

Gelukkig kunnen we bij Bernheze Media deze laatste daling niet onderschrijven. Wij merken dat de weekbladen alleen maar meer interesse krijgen door de goede content.

[Content >> informatie die je online met elkaar kunt delen. Onder content wordt verstaan: geschreven tekst, beeld en geluid. Je kunt hierbij denken aan foto’s, video’s, geluidsfragmenten en bijvoorbeeld infographics]