Het beheer van je afbeeldingen en teksten op je website en social media behoort bij je contentbeheer en is een onderdeel van de marketing. Is het up-to-date houden van je website een struikelblok? Gebruik je tijd en geld slim en vraag ons om je te helpen met enkele tips! … info@bernhezemedia.com