Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
Er verandert niets. Wat? Ja, echt er verandert eigenlijk niets. Echter wat er al was, moet je gaan documenteren. Er is de afgelopen jaren veel veranderd; de digitale wereld gaat razendsnel, wat ook in de werkwijze en de informatie verzameling van data een enorme toevlucht genomen heeft. Dit loopt bij veel partijen uit de hand en zijn voor de overheid niet meer te controleren. Daarom deze Wet AVG die zorgt dat we gaan documenteren over de de privacygevoelige gegevens van onze klanten/contacten.

Waarom?
De AVG zorgt onder meer voor:
-versterking en uitbreiding van privacyrechten;
-meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
-dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Wat is de AVG wet: algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

De AVG-regelhulp heeft als hulp bij de voorbereiding op de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de interactieve tool ‘de AVG-regelhulp’ ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nadat je deze tool gebruikt hebt, de regelhulp, kan je aan de slag.

Wij zijn ‘Wet AVG Proof’, jij ook?… klik hier voor de 10 stappen.